ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ISOLOR DURAFLEX/ ISOLOR DURAFLEX

?>

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ISOLOR DURAFLEX/ ISOLOR DURAFLEX

SKU: 30

Description

Άχρωμος αρωματικός διαλύτης. Το προϊόν χρησιμοποιείται ως διαλυτικό στο προϊόν Isolor Duraflex. Μόνο για επαγγελματική χρήση.